W IMIĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

W IMIĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

W imię Trójcy Świętej

Trójca Święta (ikona Andrieja Rublowa)

Wszystko w Kościele zaczyna się od znaku Trójcy Świętej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wezwanie Trójcy Świętej rozpoczyna nabożeństwa, a błogosławieństwo w imię Trójcy Świętej posyła wierzących do ich życia. W ten sposób całe życie Kościoła, całe życie wierzących naznaczone jest tajemnicą Trójcy Świętej. Mimo że jest ona trudna do zgłębienia, liturgiczne wezwanie obecności Trójcy Świętej odkrywa rąbek tej tajemnicy. Od Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego wszystko się zaczyna i w Nich znajduje swe spełnienie. Człowiek, który tak rozpoczyna swój dzień, tak samo go kończy. Kiedy wzywa obecności Osób Trójcy Świętej, zaprasza Je do swojego życia, żyje Nimi w swojej codzienności i dzień po dniu odkrywa, jak ta tajemnica powoli przenika jego życie.

Andriej Rublow w swojej słynnej ikonie Trójca Święta, napisanej na podstawie starotestamentalnego opowiadania o gościnie u Abrahama, pomaga nieco odkryć tę tajemnicę. Ukazuje trzy postacie bardzo podobne do siebie. Są one zgromadzone wokół stołu zasłanego białym obrusem i wpatrują się w siebie – w ten sposób autor pokazuje relację, która łączy Trójcę Świętą: miłość. Pozy, w jakich postacie zostały ukazane, sugerują z kolei otwartość na każdego, kto staje przed ikoną, która jest oknem do świata nadprzyrodzonego. Nad postaciami tymi widzimy rzeczy, które mogą sugerować przesłanie ikony: dom wychodzący prawdopodobnie zza ramion Ojca to Kościół, który wyraża ojcostwo Boga i Jego bezpośrednią troskę o swój lud. Drzewo wyrastające za Synem odnosi się do symboliki drzewa rajskiego i drzewa krzyża i wskazuje na drzewo życia karmiące wierzących. Nad trzecią postacią dostrzegamy skałę lub górę, która symbolizuje objawienie się Boga, a zarazem wskazuje, że Trójca daje życie, tak jak ze skały wypływa życiodajna woda. W całym swoim przesłaniu ikona przekazuje prawdę o Bogu, która zaprasza nas do swojego domu, do stołu, zapowiedź niebiańskiej uczty, gdzie człowiek doświadcza zbawienia – nowego życia, gdzie jest karmiony przez Boga i wzrasta dzięki życiodajnej wodzie łaski.

Realizacja życia w Trójcy Świętej dokonuje się w uczestnictwie w misji Kościoła. Chrystus, posyłając uczniów imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wskazuje na Osoby, które będą sprawcami tej ewangelizacji. Mówi także coś ważniejszego: „Ja jestem z wami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Podobne słowa, odnoszące się do Bożej obecności w życiu człowieka, znajdują się na początku Ewangelii według św. Mateusza, co pokazuje, że całe dzieło zbawcze ma przybliżyć człowieka do Boga i pokazać, że On jest Bogiem bliskim.

Przesłanie dzisiejszej Liturgii Słowa oraz Tradycji Kościoła zdają się mówić dzisiaj do każdego z nas: Zapraszam cię do wspólnoty Trójcy Świętej. Odkrywanie tej tajemnicy będzie ci pomagało odkrywać siebie, tajemnicę twojego serca i duszy. Im bardziej radykalnie będziesz żył Ewangelią, tym dobitniej zobaczysz, jak Bóg działa, prowadzi cię i daje ci dowody swojej obecności. Poznasz Boga, zobaczysz, jak powoli odkrywa przed tobą swoją tajemnicę – tajemnicę miłości odwiecznej, którą ukochał człowieka.

https://www.niedziela.pl/artykul/171031/nd/W-imie-Trojcy-Swietej