Cmentarz - cennik opłat, opłaty, kancelaria na cmentarzu

L.p. Rodzaj opłaty Kwota Termin wpłaty
1 Powstanie nowego grobu pojedynczego ziemnego (MIEJSCE) 300 zł  Przed pogrzebem lub w razie rezerwacji, po upływie 20 lat
2 Powstanie nowego grobu pojedynczego ziemnego pionowego (głębinowy) (MIEJSCE) 600 zł  Przed pogrzebem lub w razie rezerwacji, po upływie 20 lat
3 Powstanie nowego grobu podwójnego poziomego (MIEJSCE) 600 zł  Przed pogrzebem lub w razie rezerwacji, po upływie 20 lat
4 Powstanie nowego grobu podwójnego poziomego pionowego (głębinowy) (MIEJSCE) 1200 zł  Przed pogrzebem lub w razie rezerwacji, po upływie 20 lat
5 Opłata za użytkowanie każdego grobu przez okres 20 lat (pokładne). Art. 7 ust. 1 ustawie o cmentarzach 600 zł Przed pogrzebem lub w razie dochówku do istniejącego grobu
6 Opłata za dochowanie urny do grobu ziemnego 200 zł Przed pogrzebem
7 Powstanie nowego grobu dziecinnego 200 zł  Przed pogrzebem, po upływie 20 lat
8 Opłata (pokładne) za użytkowanie grobu dziecinnego 200 zł  Przed pogrzebem
9 Opłata za powstanie grobu betonowego 2-osobowego (piwnica) 1600 zł  Po zakończeniu budowy okres ważności 20 lat
10 Opłata za powstanie grobu betonowego 4-osobowego (piwnica) 3200 zł  Po zakończeniu budowy okres ważności 20 lat
11 Opłata od budowy nagrobka na grobie pojedynczym (wykonawca) 200 zł Przed rozpoczęciem budowy
12 Opłata od budowy nagrobka na grobie podwójnym (wykonawca) 300 zł Przed rozpoczęciem budowy
13 Opłata za MIEJSCE pod urnę 250 zł Przed pogrzebem lub w razie rezerwacji, po upływie 20 lat
14 Opłata za MIEJSCE pod urnę piwnicę 500 zł Przed pogrzebem lub w razie rezerwacji, po upływie 20 lat
15 Opłata za wynajem samej kaplicy przedpogrzebowej bez chłodni 50 zł / dobę Przy załatwianiu pogrzebu
16 Opłata za wynajem samej chłodni 100 zł / dobę Przy załatwianiu pogrzebu
17 Opłata za wjazd na cmentarz w celu dokonania remontu, budowy nagrobka 100 zł Przed rozpoczęciem budowy
18 Opłata za sprzątanie wieńców po pogrzebie 70 zł Po upływie 30 dni od pochówku w razie nieuporządkowania grobu przez dysponenta
19 Dozór przy rozbiórce nagrobka 200 zł Przed rozpoczęciem budowy
20 Dozór przy innych czynnościach wykonywanych przez zewnętrzne Firmy od 250 do 2500 zł Przed rozpoczęciem budowy
21 Opłata za przygotowanie ceremonii pogrzebowej 250 zł Przy załatwianiu pogrzebu


UWAGA

  • Punkty od 1 do 17 uiszcza się w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania
  • Punkty od 18 do 21 są wnoszone u Zarządcy na Jego rzecz.
  • Opłaty związane z usługami kamieniarskimi i kopaniem grobu ustala się i wnosi do Zarządcy.
  • Cennik obowiązuje od 15.10.2023

Wszelkie sprawy związane z cmentarzem należy zgłaszać bezpośrednio  Zarządcy Cmentarza Panu Marcinowi Pucek  lub dzwoniąc pod numer 509 760 630.

Wszelkie zaległe i bieżące opłaty związane z grobami należy dokonywać w kancelarii na cmentarzu w godzinach urzędowania to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 lub po telefonicznym umówieniu się dzwoniąc pod numer 609 823 271.