Litania do św. Marcina

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Marcinie,
Święty Marcinie, oddający połowę płaszcza biedakowi,
Święty Marcinie, wzorze prawdziwej doskonałości,
Święty Marcinie, chwało żołnierzy,
Święty Marcinie, najprzedniejszy wzorze życia zakonnego,
Święty Marcinie, wzniosły patronie zakonników,
Święty Marcinie, ozdobo kapłanów,
Święty Marcinie, wspaniały duszpasterzu z Tours,
Święty Marcinie, gorliwy o chwałę Bożą,
Święty Marcinie, blasku Kościoła Zachodniego,
Święty Marcinie, żyjący pełnią wiary,
Święty Marcinie, pełny głębokiej pokory,
Święty Marcinie, oddający się wzniosłej kontemplacji,
Święty Marcinie, nieustający w modlitwie,
Święty Marcinie, żarliwy w miłości,
Święty Marcinie, zwierciadło cierpliwości,
Święty Marcinie, chwalebny ojcze ubogich,
Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych,
Święty Marcinie, uzdrowienie, chorych,
Święty Marcinie, wsławiony wieloma cudami,
Święty Marcinie, wskrzeszający zmarłych,
Święty Marcinie, mężu niewysłowiony i oddany do końca pracy,
Święty Marcinie, umierający w chwale aniołów,
Święty Marcinie, chwało wielu narodów,
Święty Marcinie, opiekunie uciekających się do Ciebie,
Święty Marcinie, patronie naszej parafii,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, św. Marcinie,
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, uwielbiony przez życie i śmierć świętego Marcina, naszego szczęśliwego patrona, spraw w naszych sercach takie same cuda poprzez Twoją łaskę, abyśmy ani przez życie, ani przez śmierć nie zostali oddzieleni od miłości Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje im króluje na wieki wieków. Amen.